Welsh-English Dictionary (Gresham)

  • Sale
  • Regular price £3.99
  • 4 available


This compact, presentable and best-selling dictionary is a fully up-to-date, comprehensive and clear compact dictionary that is the ideal reference aid for learners and speakers of Welsh.

It contains over 20,000 headwords, and irregular forms of adjectives, verbs and plural nouns are included.

In addition, there is an appendix of irregular Welsh verbs.

Mae'r geiriadur gwerthiant uchel hwn yn glir, yn gryno, yn gyfoes ac yn gynhwysfawr. Mae'n ddelfrydol ar gyfer dysgwyr a Chymry Cymraeg.

Ceir dros 20,000 o benawdau, yn cynnwys ffurfiau afreolaidd ansoddeiriau, berfau ac enwau lluosog ynghyd ag atodiad yn rhedeg y prif ferfau afreolaidd.

D. Geraint Lewis is an award-winning author of numerous Welsh dictionaries and books of grammar.